واکسن کرونا و حق اختراع

تعلیق اجرای برخی تعهدات موافقتنامه تریپس؛ رویکردی کارآمد برای کنترل پاندمی کرونا پاندمی کرونا را می توان یکی از مهلک ترین پدیده های زندگی بشر در دهه های گذشته دانست؛ ویروسی که جان میلیون ها انسان ها را ستانده و هنوز افق روشنی در خصوص پایان تاخت و تاز آن وجود ندارد. بدون شک موثرترین […]

عدم صلاحیت مرجع کیفری در ارزیابی ماهوی گواهی نامه های ثبت در دعوای نقض حقوق مالکیت صنعتی

چکیده گواهی نامه ثبت اختراع، طرح صنعتی و علامت تجاری دلالت بر حق انحصاری دارنده گواهی نامه نسبت به بهره برداری از موضوع ثبت شده دارد. در واقع، موضوع ثبت شده در قلمرو انحصار دارنده گواهی نامه قرار دارد و اگر دیگران به بهره برداری از آن موضوع بپردازند با ضمانت اجراهای حقوق مالکیت صنعتی […]

نمایندگان تجاری به عنوان ذی نفع دعوای ابطال گواهی نامه علامت تجاری

چکیده شناسایی ذی نفعان دعوای ابطال گواهی نامه مالکیت صنعتی از مسائل و موضوعات اساسی و چالش برانگیز حقوق مالکیت صنعتی به شمار می رود و در مواقعی، ممکن است در تشخیص مصادیق اشخاص ذی نفع تردیدهایی به وجود آید. یکی از این مصادیق مورد تردید، نمایندگان تجاری شرکتهای خارجی هستند؛ یعنی آن دسته از […]

ابطال و الغای علامت تجاری

ابطال علامت تجاری ناظر به فرضی است که علامت تجاری به نحو نادرست ثبت شده باشد و در واقع، از ابتدای ثبت واقعاً شرایط ثبت را نداشته و به همین جهت حقوق انحصاری به آن تعلق نمی گرفته است. در ادبیات حقوقی انگلیسی واژه Invalidation برای این موقعیت استعمال می شود. طبق ماده ۴۱ قانون […]

تفاوت علامت تجاری و نام تجاری

به موجب ماده ۳۰ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، علامت تجاری هر نشان قابل رویتی است که می تواند کالاها و خدمات اشخاص را از یکدیگر تمییز دهد. در واقع می توان گفت علامت تجاری آن نشان تمایز بخشی است که کالاها و خدمات را از یکدیگر تمایز می دهد مثل […]

تفاوت برند و علامت تجاری

یکی از اشتباهات رایج در جامعه استفاده از واژه برند به جای واژگان نام و علامت تجاری است. علامت تجاری هر نشان قابل رویتی است که می تواند کالاها و خدمات اشخاص را از یکدیگر تمییز دهد. در واقع می توان گفت علامت تجاری آن نشان تمایز بخشی است که کالاها و خدمات را از […]

چرا امکان دریافت چک جهت تضمین معاملات دولتی وجود ندارد؟

با تصویب قانون اصلاح برخی مواد قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲ صدور چک وعده دار، سفید امضا و تضمینی ممنوع شد. بنابراین در حد فاصل سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۲ که اصلاحات بعدی قانون صدور چک انجام شد امکان صدور چک برای تضمین معاملات منتفی بود. در سال ۱۳۸۰ قانونی با عنوان قانون تنظیم بخشی از […]