واردات موازی در حقوق مالکیت فکری و موافقت نامه های فراتریپس

واردات موازی زمانی صورت می گیرد که محصولاتی که تحت حمایت مالکیت فکری هستند برای بار اول در بازاری عرضه می شوند و به دنبال آن یعنی بعد از اولین فروش مجدداً و بدون رضایت دارنده ی مالکیت فکری در بازار دوم عرضه می شوند. به تعبیر دیگر، واردات موازی زمانی است که دارنده ی […]

دپارتمان تخصصی حقوق مالکیت فکری

دپارتمان تخصصی مالکیت فکری گروه وکلای سبز  با بهره مندی از وکلا و مشاوران متبحر مفتخر است در زمینه حقوق و تکالیف ناشی از مالکیت های  فکری به موکلین و طرف های مشاوره خود ارائه خدمت کند.  وکلا و مشاوران ما با درکی عمیق از حقوق مالکانه برآمده از خلاقیت های فکری و قوانین حاکم […]