09120034071

ایران- تهران- غرب- میدان شهران- میدان الغدیر

۶ دقیقه

جرایم دارویی

آنچه می خوانید...

این گونه جرایم در دو مقرره خاص پیش بینی شده اند: برخی از آنها در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی (مصوب ۱۳۳۴) با اصلاحات بعدی، گنجانده شده اند و دسته ای هم در قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی (مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷) مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده اند و این قانون از ۴ فصل شامل ۴۴ ماده و ۹ تبصره، تشکیل شده است که هریک از مصادیق مجرمانه مستقلا بیان می کند.

۱- خرید و فروش غیر مجاز دارو

هر کس بدون داشتن پروانه رسمی، به امور پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، فیزیوتراپی و مامایی اشتغال ورزد یا بدون أخذ پروانه از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، اقدام به تأسیس یکی از مؤسسات پزشکی مصرح در ماده ۱ نماید یا پروانه خود را به دیگری واگذار کند یا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد بلافاصله محل کار او توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعطیل و به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورت تکرار، به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون تا صد میلیون ریال یادو برابر قیمت داروهای کشف شده (هر کدام که بیشتر باشد) محکوم خواهد شد.

۲- خودداری از توزیع و ارائه خدمات دارویی

درصورتی که هریک از مسئولین موضوع ماده ۳ و یا مسئولین مراکز ساخت، تهیه، توزیع و فروش دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی، مبادرت به خرید و فروش غیرقانونی موارد فوق نمایند و یا از توزیع و ارائه خدمت، خودداری و یا موجب اخلال در نظام توزیعی دارویی کشور شوند علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۳، به محرومیت اشتغال در امور دارویی، محکوم خواهند شد.

۳- اخلال در نظام توزیع دارویی

بر طبق ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۳۹۲) هر شخص حقیقی یا حقوقی که اقدام به واردات و صادرات دارو، مکمل ها و ملزومات و تجهیزات پزشکی، مواد و فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بدون انجام تشریفات قانونی نماید به مجازات کالاهای قاچاق به شرح زیر محکوم می شود.

۴- اداره امور فنی مؤسسه توسط افراد فاقد صلاحیت

هر مؤسسه پزشکی و دارویی که امور فنی آن، روزانه توسط افراد فاقد صلاحیت اداره شود از طرف وزارت بهداری، تعطیل و صاحب پروانه برای بار اول تا یک سال و برای دفعات بعد هر دفعه تا دو سال، حق افتتاح مجدد آن مؤسسه را حتی با نام دیگری نخواهد داشت و شخص یا اشخاص فاقد صلاحیت به مجازات مذکور در ماده ۳ محکوم خواهند شد.

۵- تهیه و توزیع داروهای فاسد یا تاریخ مصرف گذشته

چنانچه شرکتهای توزیع کننده داروهای فاسد یا داروهای با مصرف کوتاه یا منقضی شده که مخالف ایین نام است، درمان و آموزش پزشکی باشد، توزیع نمایند و یا دارویی را بیش قیمت رسمی به فروش برسانند با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب، شرکت مربوطه، علاوه بر جبران خسارت واردشده، به پرداخت جریمه نقدی از یکصدهزار ریال تا یک میلیون ریال، محکوم و پروانه مسئول فنی با توجه به رأی کمیسیون قانونی مربوطه، از یک تا شش ماه به حالت تعلیق درخواهد آمد.

۶- واردات غیرمجاز دارو

کسانی که بدون اجازه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مواد دارویی و یا فرآوردهای بیولوژیک را وارد کنند و یا در داخل کشور بسازند با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم، تأدیب و به حکم دادگاه، مواد مذکور به نفع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ضبط و در صورت لزوم، معدوم و مرتکبین، در مرحله اول به جزای نقدی از ۵۰۰ هزار ریال تا ۵ میلیون ریال و در مرحله دوم از ۵ میلیون ریال تا ۱۰ میلیون ریال و در صورت تکرار، علاوه بر لغو پروانه به حداکثر مجازات نقدی در مرحله دوم محکوم خواهند شد. (چنانچه وارد کننده یا تولید کننده غیرمجاز، مؤسسه یا شرکت باشد) با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب تأدیب، علاوه بر ضبط مواد به حکم دادگاه و در صورت لزوم، معدوم نمودن آنها، مدیرعامل مؤسسه یا شرکت، در مرحله اول به جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۱۰ میلیون ریال و در مرحله دوم از ۱۰ میلیون ریال تا ۱۵ میلیون ریال و در صورت تکرار، علاوه بر حداکثر مجازات نقدی مرحله دوم، به حبس از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد.

۷- ساخت غیرمجاز دارو توسط شرکت های توزیع کننده دارو

شرکت های توزیع کننده دارو به هیچ عنوان حق ندارند سر خود و بدون مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مبادرت به ساخت و تولید انواع دارو کنند.

۸- دخل و تصرف در فرمول یا ترکیب دارو توسط سازندگان دارو

سازندگان داروها و مواد بیولوژیک موضوع این فصل پس از تحصیل پروانه، حق ندارند فرمول یا ترکیب یا شکل یا بسته بندی دارو و یا فرآورده بیولوژیک خود را قبل از کسب اجازه مجدد از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تغییر داده یا در آن، دخل و تصرف کنند. در صورت ارتکاب، برحسب مورد، به مجازات مذکور در ماده ۱۵ محکوم خواهند شد.

۹- تقلب در تهیه مواد دارویی

اشخاصی که در تهیه مواد دارویی به هر کیفیتی مرتکب تقلب شوند از قبیل آنکه جنسی را جای جنس دیگر قلمداد کنند و یا آن را با مواد خارجی مخلوط سازند و همچنین با علم به فساد و تقلبی بودن آن مواد، برای فروش، آماده یا عرضه بدارند یا به فروش برسانند و یا دارویی را به جای داروی دیگر بدهند، به مجازات هایی بر حسب مشکل ایجاد شده برای بیمار یا بیمارانی که از آن دارو مصرف کرده اند محکوم خواهند شد.

۱۰- عرضه داروهای تاریخ گذشته

هر یک از داروخانه ها و مؤسسات پزشکی، چنانچه داروهای تاریخ گذشته را به بیماران با مراجعین عرضه کنند و از این طریق صدماتی نیز به بیماران وارد شود، علاوه بر جبران خسارت و پرداخت دیه یا ارش، به یک تا سه سال حبس تعریزی محکوم خواهند شد. بند (و) ماده ۱۸ از قانون مقررات امور پزشکی و دارویی بیان می دارد هرکس داروی فاسد یا دارویی که مدت استعمال آن گذشته و یا دارویی را به جای دارویی دیگر به فروش برساند، مجازات فروشنده، یک تا سه سال حبس تأدیبی خواهد بود.

۱۱- استفاده از برند و علامت تجاری تقلبی بر روی داروها

ممکن است یک فرد، علامت تجاری تقلبی را بر روی محصولات دارویی، نصب و از این طریق صدماتی به مصرف کننده وارد کند و یا شاید به مصرف کننده آسیبی وارد نشود ولیکن موجب نقض حقوق مالک علامت تجاری گردد. در هر دو حالت، عمل مجرمانه، محسوب و مرتکب، به مجازات قانونی محکوم خواهد شد. چنانچه هم، محصولات تقلبی بوده و هم، از علامت تجاری دیگری بی إذن مالک علامت، استفاده شود، در اینجا دو جرم انجام شده است. جرم اول به استناد ماده ۶۱ قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری (مصوب ۱۳۸۶)، و جرم دوم به استناد ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی است و براساس این مواد قانونی برای متخدیان حکم صادر خواهد شد.

لوگو گروه وکلای سبز

گروه وکلای سبز

گروه وکلای سبز ترکیبی از وکلای با تجربه ،با وجدان و فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور با هدف ارائه خدمات حقوقی به اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده است و مفتخر است نقشی در گسترش عدالت داشته باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 × 2 =