09120034071

ایران- تهران- غرب- میدان شهران- میدان الغدیر

صفحه اصلی / دپارتمان تجاری / ابطال و الغای علامت تجاری
۲ دقیقه

ابطال و الغای علامت تجاری

آنچه می خوانید...

ابطال علامت تجاری ناظر به فرضی است که علامت تجاری به نحو نادرست ثبت شده باشد و در واقع، از ابتدای ثبت واقعاً شرایط ثبت را نداشته و به همین جهت حقوق انحصاری به آن تعلق نمی گرفته است. در ادبیات حقوقی انگلیسی واژه Invalidation برای این موقعیت استعمال می شود. طبق ماده ۴۱ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری هر ذی نفع می تواند با اثبات این که مفاد بند الف ماده ۳۰ و ۳۲ این قانون رعایت نشده ابطال علامت را درخواست نماید. درواقع با اثبات این که موضوع ثبت شده ماهیتاً علامت نبوده و شرایط ماهوی ثبت یعنی: تمایزبخشی، عدم مخالفت با نظم عمومی، عدم گمراه کنندگی، عدم مشابهت با علائم مشهور و … وجود نداشته امکان ابطال علامت ثبت شده وجود دارد. به موجب ماده ۴۱ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، ابطال اثر قهقرایی داشته و از تاریخ ثبت موثر می شود. با این وصف این سوال مطرح می شود که وضعیت قراردادهایی که قبل از ابطال نسبت به علامت تجاری انعقاد یافته اند چه می شود؟ در این خصوص می توان دو تحلیل ارائه داد: ۱- با عنایت به اثر قهقرایی و با لحاظ این که اثر قهقرایی کاشف از فقدان عوض در زمان انعقاد قرارداد است قرارداد باطل است؛ ۲- موضوع قرارداد گواهی نامه و حقوق انحصاری ناشی از آن نیست بلکه موقعیت عملی و انحصار ناشی از ثبت در بازرا است و ابطال گواهی نامه لزوماً به معنای فقدان عوض نمی باشد. همین مسئله در مورد آرائی که پیش از ابطال علامت تجاری صادر شده اند نیز مطرح است و به نظر می رسد که با تحلیلی موسع از برخی بندهای مواد ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری و ۴۲۶ آیین دادرسی مدنی می توان امکان اعاده دادرسی را مورد پذیرش قرار داد.

الغای علامت تجاری با ابطال آن متفاوت است. الغا ناظر به فرضی است که علامت تجاری از ابتدا شرایط ثبت را داشته اما پس از مدتی بنا بر دلیل حادث مستحق خروج از حالت اعتبار است. وفق ماده ۴۱ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری هر ذی نفع می تواند با اثبات این که علامت تجاری ثبت شده تا سه سال از تاریخ ثبت مورد استفاده قرار نگرفته است درخواست الغای آن را نماید. در ادبیات حقوقی انگلیسی از واژه Revocation  برای این الغا استفاده شده است.

لوگو گروه وکلای سبز

گروه وکلای سبز

گروه وکلای سبز ترکیبی از وکلای با تجربه ،با وجدان و فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور با هدف ارائه خدمات حقوقی به اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده است و مفتخر است نقشی در گسترش عدالت داشته باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

15 + سه =